Design/Funktion/

Visualisering

Design/Funktion


Industriprodukter har ofte stor fokus på funktion og mindre på det visuelle udtryk.


Designprodukter har stor fokus på form og materiale, men glemmer nogle gange, at der også skal være en svejsning eller en skrue for at samle produktet.


Jeg har fokus på, at der allerede i idéfasen tages stilling til designet, da det er afgørende for hele udviklingsfasen, at der fra start er overblik over både funktion og design. 


Visualisering


Med de 3D værktøjer, der findes på markedet i dag, er det muligt at visualisere sine produkter allerede før man begynder at konstruere dem.


Visualiseringen kan foregå i flere steps og man kan vælge at lave en simpel model til at præsentere sin ide, eller man kan gå hele vejen og tegne alle detaljer ind i en færdig model.


Jo flere detaljer man tager med i sin model desto færre fejl og forsinkelser vil man få i sin produktion.

Maskinkonstruktion

Maskinkonstruktion


Konstruktion af maskiner og anlæg er en kompliceret proces, ofte med mange ubekendte faktorer, der skal håndteres undervejs i processen. Det er derfor vigtigt at have et bredt kendskab til komponenter og materialer.

Det er også vigtigt at have et godt indblik i produktionsmetoder, da dette kan have stor indflydelse på, om man kan producere det, man har tegnet.


Ligeledes, skal der tages højde for standarder, love og direktiver, da der kan være forskel på reglerne i forskellige lande.


I komplekse maskiner og anlæg er det vigtigt med tydelige grænseflader mellem de forskellige interessenter, f.eks. anlægsarbejde, el, forsyning, samling og montage. 

Det er ved hjælp af godt teamarbejde vigtigt at definere, hvor ét ansvarsområde ender og ét nyt begynder.

Dokumentation

Dokumentation


2D tegninger til produktionsgrundlag, savelister, GPS målsætning, overfladebehandling etc.


Samlevejledning til montagen.


Brugermanualer til kunden.


Teknisk dossier.


Standarder.


Risikovurdering.


Dette er bare nogle af de ting, der kan indgå i den samlede dokumentation.


Dokumentation kan i dag være en overvældende stor post i det samlede projekt, jeg anbefaler derfor, at man allerede i startfasen definerer, hvilken og hvor detaljeret en dokumentation, man vil levere.

Produktudvikling/

Produktionsmodning

Produktudvikling 


Produktudvikling kræver ofte et stort teamarbejde, hvad enten der er tale om helt nye produkter eller opdatering og nyudvikling af eksisterende produkter. Der kan være mange interessenter, der skal have indflydelse på produktet. Her er der behov for en stæk projektgruppe og en klar projektledelse.


Produktionsmodning


Når vi taler produktionsmodning, er det med fokus på produktionsmetoder og optimering af resourcer. Her er det de eksterne funktioner, der er fokus på, som optimering af materialer, logistik, produktionsmetoder og geografi. 


Skal produktet laves lokalt ? Skal det være høj kvalitet ? Skal det være serieproduktion i udlandet ? etc. Der kan være mange scenarier og det kræver et stort netværk at kunne afdække de forskellige muligheder.


Det vil typisk kræve eksterne vejledere, at indhente tilbud om produktion i udlandet, og der findes også offentlige instanser, der kan vejlede omkring samarbejdspartnere, lovgivning og regler.