Teknisk projektledelse


Begrebet projektledelse bliver i dag brugt i flæng om stort set alt fra at planlægge julefrokoster til at skifte hjul på bilen, og selv om det ikke er helt efter bogen, så kan jeg godt forstå det.

Jeg ser i dag projektledelse, som et begreb, der kan have mange forskellige nuancer. Det er også, derfor jeg med god samvittighed her bruger begrebet "teknisk projektledelse"


I mindre og mellemstore virksomheder ser jeg ofte at begreberne flyder sammen, hvad er et projekt? Hvad er projektledelse? Måske er der bare tale om en arbejdsopgave med nogle få teammedlemmer, der kræver en ganske almindelig arbejds- eller teamleder. På en større produktudviklingsopgave, bliver der tale om et projekt, fordi de faktorer der kendetegner et projekt, er til stede. Der er et budget, der er en deadline, der er adskillige interessenter, der er mål, delmål og et nyt produkt som resultat.


Med teknisk projektledelse dækker jeg hele spekteret fra de små udefinerede projekter til de store veldefinerede projekter.


Teknisk projektledelse har fokus på den produktive del af processen, det vil sige samspillet mellem de aktører, der skal levere et produkt til det færdige projekt og det teamarbejde, der skal gennemføres med de forskellige afdelinger fra udviklingsfasen til det endelige produkt, står færdigt.

Eksempelvis; Software, el, smede, maskin, leverandører, montører, udviklere, ingeniører, teknikere og dokumentationsfolk.


Med fokus på de overordnede budgetter og deadlines, varetager jeg den daglige styring af projektet med henblik på at opnå et letløbende samarbejde mellem de involverede interessenter. 


Det er vigtigt for mig, som projektleder, at vi bruger de værktøjer, der er til rådighed indenfor projektledelse, da de er nødvendige for at kunne facilitere en god dynamik i projektgruppen.

Jeg har derfor fokus på, at vi starter med skarp formulering af projektets formål, vision og resultater, så det bliver formidlet hensigtsmæssigt til de projektdeltagere og interessenter, der er i gruppen. Der vil altid være nogle i gruppen, som er hurtigere end andre til at accepterer nye ideer og arbejdsmetoder, det er derfor vigtigt som projektleder at kunne fastholde interessen og fremdriften i processen via daglig kommunikation, både i gruppen og med de enkelte personer.

Konfliktløsning og daglig ledelse spiller også en stor rolle, og jeg ønsker derfor at fremstå som en god rollemodel, der via god tone og kompetent ledelse formår at overdrage ansvaret og ikke mindst ejerskabet af opgaverne til de enkelte medarbejdere i gruppen.